Izaberite vaš jezik

Pre nego što se čovek umešao u prirodu, postojale su samo divlje životinje, a uticajem ljudi na njih nastale su domaće životinje. Pas je prva divlja životinja koja je pripitomljena.

Pre 18 000 godina naši preci bili su nomadi (narodi bez stalnog boravišta). Život ljudi ličio je na život vukova. U to vreme bili su rivalske vrste. Lovili su na istom području i borili za isti plen. Prednost vuka nad čovekom bila su mnogo razvijenija čula, snaga, izdržljivost, brzina, spretnost... ali čovek je izumeo oružje pa mu je koplje omogućavalo da ubije izdaleka. Onda se ljudima javila ideja da nađu način kako ukrotiti snagu ovog predatora, i upotrebi za sopstvenu korist.

Domestifikacija (pripitomljavanje) pasa, počela je krajem paleolita (staro kameno doba) što je pre oko 12 000 godina.

223a

Pre 10 000 godina počinje selekcija pasa i favorizovanje određenih genetskih osobina. Prvi kriterijum za selekciju ovih životinja bio je bez sumnje sposobnost da komunicira sa čovekom. Ljudi su zapravo manipulisali životinjama.

Arheološki nalazi pokazuju da je pre oko 5 000 godina pas imao važnu ulogu u životu ljudi. Psi su prvenstveno korišćeni u lovu, jer je u periodu od preko 11 000 godina, kada je globalno otopljavanje oblikovalo pejzaž, promena klime u umerenu predstavljalo ohrabrenje da se ljudi skrase. Pre nego što su pripitomili životinje, naši preci su prvo pripitomili biljke. To je bio početak poljoprivredne proizvodnje. Prvi seljaci sagradili su stalne domove, kuće sagrađene od drveta koje su bile veće i jače od onih u kojima su živeli lovci. Počeli su da žive u malim zajednicama u malim trajnim selima. Ubrzo se javila ideja da životinje zatvori u obor i napravi zalihe mesa. Stoga su neki psi selektirani i uzgajani za ulogu čuvara logora i dizanje uzbune ako se opasnost pojavi.