Grupe domaćih pasa čine rase tj. pasmine koje su slične po svrsi i veštinama koje ih karakterišu. Pre oko 6 000 godina započeto je razdvajanje domaćih pasa u zasebne grupe. Vrlo često su sličnog oblika, ali ima i izuzetaka. U nekim zemljama rase su po grupama raspoređene na jedan, a u drugim zemljama na drugačiji način, u zavisnosti da li im je glavna vodilja u katalogizaciji genetika, namena, veličina... Insistiranje na strogoj podeli na grupe i dalje na podgrupe vrlo često je preterano. 

Mešanci
67aPostoje domaći psi koji ne pripadaju nijednoj grupi i svaki od njih istovremeno pripada posebnoj grupi, a to su mešanci.
Mešanac dve rase nije tipičan mešanac, naročito ako su ljudi uticali da se baš ta dva psa spare. Ako se ukrste dva veoma rasna psa poput dobermana i nemačkog ovčara ne možemo govoriti o pravom, prirodnom mešancu.
Prirodni mešanac je pas pročišćen od rasa ili pas koji je na putu pročišćenja od čovečjeg uticaja. Priroda odlučuje pri selekciji, za razliku od rasnih pasa koje su ljudi odgajali odabirom. Zbog nedostatka brenda mešanci su vrlo često nepopularni, nepoželjni i pune kafilerije ili azile, iako su često izdržljiviji, bolje ćudi, otporniji na bolesti i prilagodljiviji od rasnih pasa.

Podela rasa po grupama
1. Lovački psi – selektirani su kako bi pomagali ljudima u lovu.

147aa) ptičari – pomažu u lovu na ptice. Pronalaskom vatrenog oružja u 13. veku, javila se potreba za ovakvim psima. Španijeli, seteri, poenteri i retriveri spadaju u ovu kategoriju pasa. Neki markiraju, tj. stajanjem ili sedenjem pokazuju plen poput setera i poentera; neki donose (raportiraju) poput retrivera, a neki ptice podižu uvis.

 

 


103a187ab) goniči – gone i love najčešće sisare, a ne ptice. Otkrivaju plen, jure za plenom ili ga isteruju iz skloništa. Vremenom su se podelili na vidoslednike i tragače. Vidoslednici prvenstveno koriste čulo  vida, a ne njuha da bi našli plen. Imaju tendenciju da ga jure. To su rase poput velikog engleskog hrta, avganistanskog hrta, vučjeg hrta, salukija, barzoja...Tragači, odličnog su čula mirisa i nešto manje izoštrenog sluha uz obešene uši koje ih štite od slabije buke, pritom im omogućavajući da se usresrede na traganje mirisa svog plena. Rase koje pripadaju ovoj grupi: baset, zečar (bigl), pas svetog Huberta, lisičar...

400a2. Radni psi – najveći broj rasa pripada ovoj grupi. Ovčarski psi, pastirski psi, psi čuvari, spasioci i sve ostale rase koje pomažu čoveku u radu zapravo su radni psi. Ljudi su počeli da ih gaje kada su život lovaca zamenili životom u naseljima i ukrštanjem stvarali jedinke koje bi koristili za čuvanje, vuču i spasavanje. Neki od radnih pasa su: veliki šnaucer, doberman, rotvajler, bernardinac, njufaundlend, sibirski haski, komondor, nemački ovčar, belgijski ovčar, škotski ovčar…

209a3. Terijeri – terijeri objedinjuju rase koje imaju malo zajedničkog osim engleskog porekla i sklonosti ka jamarenju. U početku gajeni da love sitan plen. Veliki su kopači i imaju dugu istoriju u Britaniji. Čovek je neke preradio da hvataju velike životinje ili da se bore s drugim psima. Neki od predstavnika ove grupe su: erdel terijer, foksterijer, američki pit bul terijer, bul terijer, škotski terijer, border terijer, keri blu terijer, nemački lovni terijer...

236a4. Psi za pratnju – psi koji ne mogu da se smeste ni u jednu grupu. Veliki broj pasa ovog tipa nekada je obavljao određeni zadatak, npr. engleski buldog korišćen je za borbe s bikovima (otuda i naziv), pudla je izvorno pas koji lovcu iz vode izvlači barske ptice, francuski buldozi nekada su bili veći i korišćeni za hajku na magarce.

 

154a5. Psi za zabavu i druženje – sve najmanje izložbene pasmine. Visina većine je ispod 30,5 cm. Najčešće su obešenih ušiju i kratke njuške. Nisu gajeni ni za kakvu određenu svrhu. Ovoj grupi pripadaju: čivava, pekinezer, maltezer, mops, bišon...